مقدار شیب لوله های افقی فاضلاب

1. لوله های افقی فاضلاب با شیب یکسان باشد که بتواند فاضلاب را تمیزکند و شیب مناسب 2درصد است

2. در لوله های فاضلاب از شیب برعکس نمیتوان استفاده کرد

3.قطر لوله های فاضلاب یا بزرگتر میشوند یا ثابت است و هرگز کوچک نمیشوند

4. شیب باید به قدری باشد که سرعت اب 0.7 متر بر ثانیه باشد تا لوله تمیز شود و رسوب نباشد

5. شیب لوله باید کمتر از 4درصد باشد

6. بر دهانه لوله هاباید بست مخصوص گذاشت تا مهار شوند

7. در حد امکان از اتصالات با زاویه 45 درجه در نصب استفاده شود

8. قبل از اتصال لوله افقی درابتدا و انتهای لوله دریچه بازدید نصب شود.این محل باید در دسترس باشد

9. لوله باید صاف و مستقیم نصب شود و از زیر ساختمان رد نشود و در صورت لزوم عبور باید تا 15 سانتی متر بتن ساده زده شود و در صورتیکه با دیوار 1 متر فاصله داشته باشند باید تا سطح زیر پی ان ها را بتن کارکرد.

همچنین شما عزیزان می توانید جهت دریافت خدمات مربوط به لوله بازکنی در قم و تخلیه چاه در قم با شرکت خدمات فنی آبان تماس حاصل فرمایید

خواندن 3214 دفعه

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید